ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

การวัดที่รวดเร็ว ย่านการวัดที่ครอบคลุม และ ให้ข้อมูลที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน

การวัดที่รวดเร็ว ย่านการวัดที่ครอบคลุม และ ให้ข้อมูลที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน

หากคุณต้องการหาเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ที่มีความแม่นยำสูง และ

ตอบโจทย์ความต้องการในการวัดแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กระดับเซลล์แบตเตอรี่

ไปจนถึงแบตเตอรี่แพคเล็กสำหรับสมาร์ทโฟน และ แบตเตอรี่แพคขนาดใหญ่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

“Hioki Battery Tester” คือ ตัวเลือกทีดีที่สุดของคุณ 

กลุ่มสินค้าเรามีดังนี้

1)  เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery HiTester Hioki BT356X series 

เป็นเครื่องทดสอบที่ใช้เพื่อเช็คคุณภาพของแบตเตอรี่ด้วยการหาค่าความต้านทานภายใน เทียบกับแบตเตอรี่คุณภาพดี

โดยใช้หลักการในการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ทำให้ใช้เวลาการวัดที่สั้นในระดับวินาที ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมที่สุด

ในท้องตลาดกว่าการทดสอบแบบอื่นที่ใช้เวลานานกว่ามากในระดับหลายชั่วโมง เหมาะกับใช้ทดสอบในไลน์ผลิต

หรือ ในศูนย์เช็คสภาพรถยนต์ ผู้ที่ต้องการการวัดที่รวดเร็วและแม่นยำ BT356X series คือตัวเลือกของคุณ

โดยมีให้เลือกตั้งแต่ BT3561A, BT3562A, BT3563A และ BT3564 ตามขนาดแรงดันรวมของชุดแบตเตอรี่

 2) เครื่องวิเคราะห์ค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์แบตเตอรี่ Battery Impedance Analyzer Hioki BT4560

เป็นเครื่องทดสอบสำหรับการวัดแบตเตอรี่ลิเทียมในระดับเซลล์ สำหรับการค้นหาว่าเซลล์แบตเตอรี่ใดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อทำการเปลี่ยนแค่เซลล์นั้น

โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมดทั้งแพค เทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นรูปแบบของการทำ Cole-Cole plot

จากการจ่ายสัญญาณเข้าไปภายในแบตเตอรี่ ซึ่งกราฟของแบตเตอรี่จะเป้นตัวบ่งบอกถึงสภาพของแบตเตอรี่โดยเทียบกับแบตเตอรี่ที่ดี

เหมาะสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ และ นักวิจัย รวมไปถึงผู้ที่ทำธุรกิจ Battery recycle ด้วย

3) เครื่องทดสอบแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด Battery Tester BT3554-5X series

สำหรับการทดสอบสภาพของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (Lead-acid battery) ที่ยังคงมีใช้อยู่ในยานยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาป

และ แบตเตอรี่ UPS ตัวเครื่องใช้หลักการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับในการทดสอบ

เพื่อหาค่าความต้านทานภายในที่จะมีผลการแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ออกแบบมาให้พกพาได้

เหมาะสมสำหรับการวัดภาคสนาม และ ศูนย์บริการรถยนต์

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel: 02-331-9014

E-mail: sales@innovapack.co.th

Website: www.innovapack.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด