ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

  • Heat Seal Checker, 220 มิลลิลิตร น้ำยาตรวจสอบการซีลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ

    การใช้ประโยชน์ ใช้สำหรับการตรวจสอบรอยซีลที่ปิดผนึกด้วยความร้อน, ส่วนซีลกลาง, ส่วนจีบข้าง ว่ามีรอยซีลที่สมบูรณ์หรือไม่ วิธีการใช้งาน • ก่อนที่จะตรวจสอบด้วย Heat Seal Checker ให้ตรวจสอบสภาพรอยซีลก่อน (หากแยกออกจากกันได้ง่ายแสดงว่าการเชื่อมติดไม่ดี • ให้ตัดถุงที่ต้องการตรวจสอบรอยซีลด้วยกรรไกร จากนั้นฉีดพ่นน้ำยาเข้าไปด้านในของถุง • หากมีรอยซีลที่ไม่สมบูรณ์ น้ำยาสีแดงจะซึมออกมาจากบริเวณนั้น ข้อควรระวัง …

    ดูรายละเอียด →
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด