ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

  • เครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sealer Machine) พร้อม ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Autoclavable Pouch/ Bag)

    เครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เป็นเครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ก่อนทำการอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ , แก๊สฟอร์มัลดิไฮด์ หรือแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ สามารถซีลปิดซองกระดาษกับพลาสติก หรือ ซีลปิดซองพลาสติกกับพลาสติก แบบใช้ความร้อนทั้งชนิดขอบเรียบ และซ้อนขอบ ที่มีหน้ากว้างได้ไม่ต่ำกว่า 25 เซนติเมตร มีปุ่มปรับเวลา ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ การใช้งานเป็นลักษณะคนโยกด้วยมือ …

    ดูรายละเอียด →
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด