ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

การวัดคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์

การใช้งาน HIOKI
ขอบเขตอุตสาหกรรม : พลังงานไฟฟ้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม ขอบเขตธุรกิจ : งานบริการ งานซ่อมบำรุง
การวัดคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์
การวัดคุณภาพไฟฟ้าด้วย Flexible sensor ทำให้การวัดเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ประเด็นสำคัญ
• การเดินสายเพื่อตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์นับเป็นงานที่มีความยุ่งยากมากเนื่องจากความแออัดภายในตู้ควบคุมเองจากการเดินสายไฟแบบสายคู่ หรือ จากบัสบาร์
• การใช้ AC Flexible current sensor ทำให้การเดินสายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ทำได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายสามารถขยายขอบเขตการใช้งานเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าได้กว้างขึ้นด้วย
การวัดคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์
ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่จึงคล้องบัสบาร์ได้สะดวก ลิฟท์มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ที่ซับซ้อน
การวัดคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์
ใช้ควบคู่กับเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า เพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์
อุปกรณ์ที่ใช้
• เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (power quality analyzer) PQ3198 (เฉพาะตัวเครื่อง ,มี PC Applicationให้ด้วย)

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6503

• เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (power quality analyzer) PQ3100 (เฉพาะตัวเครื่อง ,มี PC Applicationให้ด้วย)

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6387

• AC Flexible current sensor CT7044 (Ø100 mm)https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6348
• AC Flexible current sensor CT7045 (Ø180 mm)https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6348
• AC Flexible current sensor CT7046 (Ø254 mm)https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6348
เนื้อหาที่แสดงนี้เป็นข้อมูล ณ.เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 คุณสมบัติต่างๆอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงโดยไม่มีการแจ้ง

ดาวน์โหลดการวัดคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังของลิฟท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด