ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

เครื่องมือวิเคราะห์วัดกำลัง HIOKI (HIOKI Power Analyzer) PW3390

การวัดสมรรถนะการใช้พลังงานไฟฟ้าของพาหนะไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์กำลัง HIOKI PW3390
สามารถวัดประสิทธิภาพได้ทั้งระบบของพาหนะไฟฟ้าตั้งแต่ ชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่ ชุดควบคุมมอเตอร์ มอเตอร์ ด้วยเครื่องมือวัดกำลัง HIOKI PW3390 ตัวเดียวได้อย่างแม่นยำ
โดยใช้ร่วมกับเซ็นเซอต์วัดกระแสแบบความละเอียดสูง HIOKI PW3390 โดยถูกออกแบบให้เหมาะสมเพื่อสามารถวิเคราะห์สมรรถนะ ของพาหนะไฟฟ้าโดยเฉพาะ
วัดด้วยความเร็วสูงถึง 500k Sample /หนึ่งวินาที (เช่น กระแส แรงดัน กำลัง noise ฯลฯ ) โดยวัดและเก็บข้อมูลตามเวลาเพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพภายหลัง
สามารถต่อสวิทช์เอาพุทเพื่อความคุมการทำงานช่วงเริ่มต้นได้ โดยใช้ควบคู่กับแคล๊มวัดกระแสความละเอียดสูง ที่วัดได้ตั้งแต่ 50-1000A ช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40C ถึง 85C
เครื่องมือวิเคราะห์กำลัง HIOKI PW3390 ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการวิเคราะห์ยานพาหนะไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ากำลัง

POWER ANALYZER PW3390

เครื่องมือวิเคราะห์กำลัง HIOKI PW3390 แบบ เป็นเครื่องมือวัดกำลังแบบ Portable ที่ดีที่สุดในหนึ่งเดียวเวลานี้ สำหรับวัดระบบสายเดี่ยว (single line) ไปจนถึงระบบสามเฟส (three phase line) สำหรับพาหนะไฟฟ้าและงานไฟฟ้ากำลังด้วยความแม่นยำ( high accuracy) และความแม่นตรง (high precision) สูงสุด
PW3390 มีความแม่นยำถึง 0.04%-0.05% ที่ฟูลเสกล สูงสุดของตลาสเครื่องมือวัดในระดับนี้ สามารถวัดแบนวิธความถี่กว้างถึง 100 kHz โดยมี Power Factor เพียง 0.1 โดยสังเกตได้ว่าจากกราฟเครื่องมือวัดอื่นเมื่อวัดความถี่ PWM มากกว่า2kHz 10kHz และ 100 kHz เครื่องมิอวัดอื่นๆจะเริ่มเกิดความผิดพลาดขึ้น แต่เครื่องมือวัด PW3390 มีความแม่นยำสูงและวัดผิดพลาดน้อยมาก โดยใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดกระแสพิเศษที่มีความแม่นยำสูงใช้หลักการการวัดสนามแม่เหล็กรอบตัวนำซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าการวัดด้วยวิธีการเดิมโดยใช้ความต้านทานค่าน้อยๆกับโวลท์มิเตอร์เพื่อวัดกระแสมาก หากวัดกระแสด้วยความแม่นยำสูง ค่ากำลังที่วัดได้จะมีความแม่นยำสูงด้วยเช่นกัน แม้นกระแสน้อยๆก็สามารถวัดได้ ทำให้สามารถตรวจจับผลได้ละเอียดมาก เพื่อทำการวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้สามารถลดความไม่แน่นอนจากการวัดความถี่สูงได้ และสามารถชดเชย phase shift ได้ ด้วยความละเอียดถึง 0.01 องศา
HIOKI PW3390 เครื่องมือวัดกำลังความละเอียดสูง เหมาะกับงานวิจัย งานทดสอบ งานวิเคราะห็ระดับสูง สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด