ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

WYPALL KIMTECH เช็ดแล้วทิ้ง ยังคุ้มค่า สะดวกกว่า ลดเสี่ยงโรค

วัสดุเช็ดยุค New Normal เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในธุรกิจของท่าน

WYPALL KIMTECH เช็ดแล้วทิ้ง ยังคุ้มค่า สะดวกกว่า ลดเสี่ยงโรค

WYPALL KIMTECH เช็ดแล้วทิ้ง ยังคุ้มค่า สะดวกกว่า ลดเสี่ยงโรค

 

WYPALL KIMTECH เช็ดแล้วทิ้ง ยังคุ้มค่า สะดวกกว่า ลดเสี่ยงโรค

WYPALL KIMTECH เช็ดแล้วทิ้ง ยังคุ้มค่า สะดวกกว่า ลดเสี่ยงโรค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด