ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของ WYPALL * X กับเศษผ้า

Kimberly-Clark Professional ได้จัดทำเอกสารข้อเท็จจริงนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ
WYPALL * X ที่เกี่ยวกับเศษผ้าและสิ่งแวดล้อม

Environmental comparison of WYPALL* X Wipers vs. waste rag

Environmental comparison of WYPALL* X Wipers vs. waste rag

ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม
Kimberly-Clark Professional ได้รับชื่อเสียงในฐานะ บริษัท ที่มุ่งมั่นในการจัดการรอยเท้าด้านสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของ
ความมุ่งมั่นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เช็ดของเราเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น
ทางเลือกเช่นเศษผ้า

แบบจำลองการเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อม
Kimberly-Clark Professional รับหน้าที่ GHD ในระดับสากล
ที่ปรึกษาด้านบริการทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างแบบจำลองที่เปรียบเทียบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เช็ดต่างๆ แบบ
เปรียบเทียบ WYPALL * X Wipers กับเศษผ้าและเครื่องซักผ้า
ผลิตภัณฑ์เช่นผ้าขนหนูชาผ้าเช็ดหน้าและผ้าดอร์เซ็ท
ข้อมูลที่โมเดลให้ไว้ช่วยให้ลูกค้าสามารถชั่งน้ำหนักได้
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์บน
สภาพแวดล้อมทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขา
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

แบบจำลองวัดอะไร?
โมเดลจะสแนปชอตส่วนหนึ่งของวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์เช็ดโดยเริ่มต้น
ด้วยการประเมินการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า
สถานที่โดยสรุปด้วยการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่
ขั้นตอนการกำจัด (ดูแผนภาพด้านล่าง)

PRODUCT LIFECYCLE

PRODUCT LIFECYCLE

แบบจำลองให้ผลการเปรียบเทียบสำหรับ:
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน
ในการขนส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ไปยัง
หลักฐานของลูกค้า
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานใน
การขนส่งของเสียจากลูกค้าไปยัง
สถานที่ฝังกลบ
• การเปรียบเทียบปริมาณขยะที่ฝังกลบ
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจาก
การย่อยสลายของเสียในหลุมฝังกลบ

MODEL INPUT ASSUMPTIONS

MODEL INPUT ASSUMPTIONS

บทสรุป
WYPALL * X Wipers ให้ลูกค้าด้วย
ทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่าสำหรับเศษผ้าเหลือทิ้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด