ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

WYPALL* L10 Essential Multi-Purpose Kitchen Wipers

กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ในครัว WYPALL* L10 Essential Multi-Purpose Kitchen Wipers
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ในครัว สะดวก คล่องตัว สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP

คุณสมบัติ
- ผลิตจากการะดาษอนามัยหนา 1 ชั้น ดูดซับของเหลว คราบอาหาร และน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับรองตามมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP
- รูปแบบบรรจุเป็นห่อพลาสติก แบบแผ่น พับพร้อมใช้งาน (Interfold) จำนวน 240 แผ่น วางไว้ในที่ใช้งาน
- ระบบจ่ายกระดาษ สามารถดึงใช้ได้ครั้งล่ะ 1 แผ่น
- ผลิตจากเยื่อกระดาษ 100% และ FSC Mix สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

คุณประโยชน์
- ใช้สำหรับงานเช็ดทำความสะอาดและคราบอาหารต่างๆ ในการประกอบอาหาร บนพื้นผิวภาชนะเครื่องครัว หรือบริเวณจัดเตรียมอาหาร
- ถูกสุขอนามัยและมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Hygiene & โนนก Safety)
- ใช้งานง่าย สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องเดินไปหยิบจากจุดจ่าย (Compact & Convenience)
- ช่วยควบคุมปริมาณการใช้งาน (Cost Effectiveness)
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)

กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ในครัว WYPALL* L10 Essential Multi-Purpose  Kitchen Wipers WYPALL* L10 Essential Multi-Purpose  Kitchen Wipers

งานที่เหมาะ
- เช็ดคราบน้ำ น้ำมันและเศษอาหาร
- ทำความสะอาดอุปรณ์ครัว, เครื่องครัว, อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร มีด
- ทำความสะอาดฝุ่นและคราบเปื้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด